Flower Knowledge

ความรู้เกี่ยวกับดอกดารารัตน์ ดอกแดฟโฟดิล

ดอกดารารัตน์: ความงดงามและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่

สวัสดีครับ ทุกคน! วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ที่ไม่ธรรมดาเลย นั่นก็คือ ดอกดารารัตน์ หรือ นาซิสซัส (Narcissus) นั่นเอง! และชื่ออีกอย่างที่คนรู้จักกันดี ก็คือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodils) เคยเห็นดอกไม้สีเหลืองสดใสหรือขาวบริสุทธิ์ที่มีความหมายลึกซึ้งกันไหม? ถ้าอยากรู้จักดอกชนิดนี้ให้มากขึ้น มาอ่านกันเลย! ลักษณะโดดเด่นของดอกดารารัตน์ ดอกดารารัตน์มีหลากหลายพันธุ์ที่ต่างกันไป แต่ที่โดดเด่นคือสีเหลืองสดใสและสีขาว กลีบดอกที่เรียงตัวอย่างสวยงามทำให้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน ยิ่งเวลาดอกบานในฤดูใบไม้ผลิ ก็จะทำให้สวนของคุณเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา ลักษณะทางกายภาพ โคนดอก: ดอกดารารัตน์มีโคนดอกที่มีลักษณะคล้ายแตรหรือกรวย (trumpet-shaped corona) ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญของดอกไม้ชนิดนี้ กลีบดอก: ล้อมรอบโคนดอกจะมีกลีบดอก...

ดอกดารารัตน์: ความงดงามและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่

สวัสดีครับ ทุกคน! วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ที่ไม่ธรรมดาเลย นั่นก็คือ ดอกดารารัตน์ หรือ นาซิสซัส (Narcissus) นั่นเอง! และชื่ออีกอย่างที่คนรู้จักกันดี ก็คือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodils) เคยเห็นดอกไม้สีเหลืองสดใสหรือขาวบริสุทธิ์ที่มีความหมายลึกซึ้งกันไหม? ถ้าอยากรู้จักดอกชนิดนี้ให้มากขึ้น มาอ่านกันเลย! ลักษณะโดดเด่นของดอกดารารัตน์ ดอกดารารัตน์มีหลากหลายพันธุ์ที่ต่างกันไป แต่ที่โดดเด่นคือสีเหลืองสดใสและสีขาว กลีบดอกที่เรียงตัวอย่างสวยงามทำให้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน ยิ่งเวลาดอกบานในฤดูใบไม้ผลิ ก็จะทำให้สวนของคุณเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา ลักษณะทางกายภาพ โคนดอก: ดอกดารารัตน์มีโคนดอกที่มีลักษณะคล้ายแตรหรือกรวย (trumpet-shaped corona) ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญของดอกไม้ชนิดนี้ กลีบดอก: ล้อมรอบโคนดอกจะมีกลีบดอก...